Over Ons - Trajectum

Over Ons

Het Trajectum College is een openbare school. We bieden vmbo-onderwijs in de volle breedte: naast de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) en kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) bieden wij ook de theoretische leerweg aan (tl).

We doen er elke dag alles aan om onze leerlingen te laten groeien. Daarbij sturen we niet alleen op cijfers, maar ook op ontwikkeling van talent en sociale vaardigheden. Daarom kiezen we voor maatwerk. Wij hebben zelfs ons eigen praktijkgerichte vak: Mijn traject.

We zijn heel persoonlijk, we bieden een veilige haven en elke leerling staat bij ons centraal. Daardoor raken ze gemotiveerd, krijgen ze zelfvertrouwen en worden ze eigenaar van hun ontwikkeling. Ons motto is: leer meer, kom verder.

We stimuleren elkaar om een actieve leerhouding aan te nemen door onder andere het samenwerken met mensen in de wijk en in de stad, maar ook door verbindingen te leggen tussen verschillende culturen.

Op deze manier zijn onze leerlingen straks in staat om een stevige plek in de maatschappij te verwerven.

Bij ons word je gezien!

Vreedzame School

Door het concept van de Vreedzame School gaan leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor de klas en de school, maar ook voor de wijk. Ook leren zij op democratische wijze besluiten te nemen. Ze lossen conflicten samen op en geven elkaar constructieve kritiek. We werken aan het welbevinden van onszelf en anderen en staan open voor verschillen tussen mensen. De leerlingen, alle werknemers én de ouders samen vormen de Vreedzame School.

Samenwerking met organisaties en bedrijven

Op het Trajectum College werken we veel samen met organisaties en bedrijven in de wijk en in de stad Utrecht. Dat doen wij om onze leerlingen ervaring op te laten doen in de maatschappij. Dat geldt voor stages en voor maatschappelijke projecten.

Gezonde schoolkantine

Op onze school vinden we verantwoord eten en drinken belangrijk. Met een bewust schoolkantine-aanbod leren scholieren al op jonge leeftijd een gezonde keuze te maken.

Kijk even naar dit filmpje om de sfeer bij ons op school te proeven: Sfeer op het Trajectum College - YouTube