Schoolgids / Verzuimprotocol / Pestprotocol

Alle belangrijke informatie over de school is opgenomen in de schoolgids. Die wordt elk jaar vernieuwd.

Onze schoolgids

Op deze website staat de belangrijkste informatie. Onze schoolgids is uitgebreider. We zorgen ervoor dat we elk jaar de gegevens bijwerken.

Klik hier voor de schoolgids.

Verzuimprotocol

Klik hier voor het verzuimprotocol.

Ons pestprotocol

Bij het Trajectum College hanteren wij een pestprotocol. Het bevat enerzijds richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, anderzijds staan er ook voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen. Klik hier om het pestprotocol te bekijken.

Schoolondersteuningsprofiel

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel