Schoolbenodigdheden

Schoolboeken

Op het Trajectum College werken de leerlingen met schoolboeken. De schoolboeken zijn

gratis. Wij informeren alle ouders op tijd over de aanschaf van schoolboeken voor het

nieuwe schooljaar.

Eigen computer

Alle eerstejaars leerlingen schaffen een eigen laptop aan, die gedurende 4 schooljaren

gebruikt wordt op school en thuis. Het is een robuuste laptop en als er wat mee mis is, kun

je tijdelijk een vervangende laptop lenen, zodat je altijd over een laptop beschikt. Trajectum

College geeft hiervoor een aantrekkelijke stimuleringsbijdrage, waardoor het in de praktijk

voor alle ouders mogelijk is om een eigen laptop voor hun kind aan te schaffen. Ouders van

de aankomende eerstejaars leerlingen worden hierover tijdig geïnformeerd.