De 5 leidende principes

Op Trajectum College werken we steeds volgens vijf leidende principes: die gelden voor iedereen, leerlingen en medewerkers. Zó doen we het op Trajectum College.

Op het Trajectum College leren en werken we samen door te doen

Het ‘doen’ staat centraal binnen ons onderwijs, zowel in het algemeen vormende- als het vakonderwijs. We bieden uitdagend en modern onderwijs en maken gebruik van activerende en waar mogelijk vakoverstijgende didactiek. Met al onze overeenkomsten en verschillen, bereiken we samen meer dan alleen. Iedereen werkt en leert zichtbaar en actief, in en buiten de lokalen, in de docentenwerkruimte, in de buurt en op stage. (Professionele) leergemeenschappen worden benut om samen verder te ontwikkelen.

Op het Trajectum College denkt en doet iedereen mee

Ondernemerschap is de rode draad in ons onderwijs. Medewerkers, leerlingen en ouders voelen zich gedeeld eigenaar van de school. Zij voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en staan voor elkaar klaar. Iedereen geeft het goede voorbeeld. Iedereen is gastheer- of gastvrouw. Iedereen voelt zich gezien. Er is een stevige samenwerking met de ouders, de buurt, het jongerenwerk en het netwerk van de school.

Op het Trajectum College mogen we fouten maken, en herstellen we deze vreedzaam

Het Trajectum College is een vreedzame school. Het Trajectum College is van ons allemaal, daarom houden we ons aan de regels en spreken we elkaar aan. Iedereen houdt zich aan de afspraken. We werken met herstelplicht en -recht. Door fouten te maken wordt er geleerd. Maar dat kan alleen in een veilige sfeer van openheid, discipline en structuur. In een omgeving waarin we elkaar kunnen vertrouwen. Er is open communicatie en we geven elkaar op een opbouwende manier feedback. We werken vanuit een gedeelde (professionele) grondhouding.

Op het Trajectum College zijn we eigenaar van onze ontwikkeling en resultaten

Iedere lerende werkt actief en doelgericht aan zijn toekomst en krijgt daarbij de juiste ondersteuning. De lerende weet het doel, waarom hij iets leert en kent de weg ernaartoe. Feedback op het leren (product en proces) is belangrijk. Tijdens het proces wordt regelmatig geëvalueerd, van de fouten geleerd en bijgesteld. We zijn trots op onze successen en deze worden gevierd. Een positief zelfbeeld en vertrouwen in de toekomst is het gevolg.

Op het Trajectum College worden we begeleid richting onze eigen top

De lat wordt hoog gelegd, maar het doel blijft bereikbaar. We erkennen verschillen in de persoon en in het leren en de begeleiding is op maat. Gepersonaliseerd leren staat bij ons voorop. Talenten worden gezien en de lerende wordt gestimuleerd deze verder te ontwikkelen. De mentor is de spil in de begeleiding van de leerling. Als de begeleiding erom vraagt kan extra hulp worden ingezet.