Ouderraad - Trajectum

Ouderraad

Trajectum College heeft een ouderraad met ongeveer 10 ouders uit de verschillende leerjaren van de school.

De ouderraad organiseert ouderavonden, maar is ook aanspreekpunt voor ouders. De ouderraad komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar op de dinsdagavond. Zij bepreekt dan samen met de directie van de school onderwerpen, die belangrijk zijn voor ouders en school. Dit kunnen zaken zijn als: veiligheid om de school, inhoud van thema avonden, de inzet van ouders bij school activiteiten (bijv. begeleiden van klassen naar JINC stages). Tevens is de ouderraad aanwezig tijdens de open dag; zij gaan met nieuwe ouders in gesprek over de school.

De ouderraad van Trajectum College is bereikbaar op: ouderraad@trajectum-college.nl