• Nieuwsbericht
 •  

  Beste ouders, verzorgers en leerlingen,

  Inmiddels is de 2e periode afgesloten en krijgt uw kind opnieuw een rapport. De komende periode staat o.a. in het teken van het kamp van klas 1 en het bezoek van klas 4 aan Londen. De voorbereidingen zijn al in volle gang om ervoor te zorgen dat iedereen een prettig verblijf heeft.

   

   

   

   

  Lees verder
 • Ouderbetrokkenheid
 •  

  De ouderbetrokkenheid is wisselend bij het Trajectum College, vertelt Bianca Kamerbeek. 'Dat heeft te maken met de populatie van de leerlingen.' Bepaalde ouders onderscheiden meestal vanuit hun culturele achtergrond een gescheiden verantwoordelijkheid: thuis dragen zij de verantwoording voor het kind, op school vertrouwen ze die toe aan de school met het idee 'zij weten wat goed is voor onze kinderen'. School en leraar staan immers op een voetstuk. Dat wist ook Fatouch Chanaat van stichting Al-Amal. Zij zocht uit betrokkenheid vorig jaar contact met het Trajectum College. Dit resulteerde in een samenwerking van Al-Amal met het Trajectum College, het schoolmaatschappelijk werk en Jes030 en het besluit om samen ouderavonden te organiseren om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

   

   

  Lees verder
 • Trajectum College Live
 • De komende maanden kan je Trajectum College  bezoeken en proeven.

   

  Lees verder
 • Week van de techniek
 • Trajectum bezoekt week van de techniek

  Lees verder
 • Overgangsnormen en PTA
 • Nieuw op onze website zijn de overgangsnormen voor dit schooljaar. Ook de nieuwe  PTA’s voor leerjaar 3 en 4 staan op de website. Kijk bij LEERLINGEN onder het kopje PTA/Reglement. Mocht u vragen aan de mentor hebben, dan kunt deze stellen op de rapportuitreiking van dinsdag 2 december.

  Lees verder
 • Trajectum college gaat voor een top jaar!
 •  

  Beste ouders, verzorgers,

  Voor u ligt de 1e nieuwsbrief van het jaar. In de afgelopen periode heb ik velen van u ontmoet op de ouderavonden om o.a. kennis te maken met de mentor van uw kind. Goed dat velen van u dat hebben gedaan. In deze nieuwsbrief vindt u informatie van Al Amal over diverse activiteiten voor ouders. Daarnaast willen we graag samen met u een klankbordgroep opzetten voor de school. U leest daar meer over in deze nieuwsbrief.

  Kees Jan Vreeker 
  Directeur

  Lees verder
 • Een video rondleiding door het Trajectum College
 • Lees verder
 • Offerfeest
 •  Op maandag 6 oktober 2014 is uw zoon of dochter vrij in verband met het offerfeest.

  Lees verder
 • Vo-raad vergaderde op het Trajectum
 •  

  Op maandag 8 september 2014 hebben de 4e-jaars leerlingen horeca de catering verzorgd bij de feestelijke opening van de nieuwe locatie van de Po-raad, Vo-raad en schoolinfo.

  Lees verder
 • We zijn begonnen!!
 •  
  Ruim 2 weken is het schooljaar nu van start. De beginperiode staat altijd in het teken van kennismaking met elkaar en met de mentor.
  We nodigen ouders dan ook nadrukkelijk uit om op de ouderavonden te komen. Deze ouderavond organiseren we dit jaar samen met Al Amal en iedere avond heeft een bepaald thema.
  Op dinsdag 9 september hebben we een grote groep enthousiaste ouders ontvangen van leerjaar 1.
  De komende dinsdagen zien er als volgt uit:
   
  Dinsdag 16 september:                leerjaar 2
  Dinsdag 23 september:                leerjaar 3 en 4
   
  De avonden starten om 19.00 uur. U krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging.

   

  Lees verder
 • Start schooljaar 2014-2015
 •  

  Geachte ouders, beste leerlingen,
  Ik  stuur u/ jullie deze brief om vast iets te vertellen over de start van het  nieuwe schooljaar, die voor de leerlingen zal beginnen op woensdag 3 september.
  Op woensdag 3 september is er een introductieprogramma voor alle klassen. Het programma start in de aula.
  De leerlingen worden op de volgende tijden verwacht:
  08.30 uur  Leerjaar 1
  09.00 uur Leerjaar 2
  09.30 uur Leerjaar 3
  10.00 uur Leerjaar 4

  In de aula zal ik de leerlingen, samen met de teamleiders,  welkom heten. De teamleiders zijn: Mevr. P. de Man (BB) en Mevr. B. Kamerbeek (KGT).
  Tijdens het introductieprogramma wordt o.a. kennis gemaakt met de mentor, de klas en zullen eerste afspraken worden gemaakt voor het nieuwe schooljaar. Het introductieprogramma duurt de hele dag. Voor de leerlingen van het eerste leerjaar is er voor de rest van de week een apart programma. De leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4 starten vanaf donderdag 4 september de lessen volgens het rooster.

  Veel van de leerlingen hebben inmiddels hun boekenpakket besteld, enkelen nog niet. Om het schooljaar goed te kunnen starten, is het van belang dat iedere leerling zijn/ haar boe-kenpakket besteld heeft. Als dat dus nog niet gedaan is, moet dat erg  snel gebeuren  bij de firma Iddink via : www.iddink.nl. De schoolcode die dan moet worden ingevuld om te kun-nen bestellen is: NNC79X4F

   

  Lees verder
 • Afscheid
 •  

  Harry Kerver, teamleider onderbouw,  gaat na 43 jaar onderwijs stoppen met werken en genieten van vele hobby’s en zijn kleinkinderen.
  Op dinsdag 8 juli werd feestelijk afscheid genomen van collega’s. Er was muziek en een prachtig cadeau," Het grote grasboek" van de leerlingen van de onderbouw.

   

  Lees verder
 • Trajectum college zet in op kwaliteit!
 •  

  Beste ouders, verzorgers,

  In deze speciale nieuwsbrief kijken we terug op allerlei zaken, die we in school in gang hebben gezet. Daarnaast heeft de onderwijs inspectie een bezoek gebracht aan onze school. Zij zijn tevreden over de ingezette koers.

   

   

  Lees verder
 • Geslaagd!!!!!!!!!
 •   

  Tijdens een swingende bijeenkomst  op 26 juni hebben 78 leerlingen hun VMBO diploma BBL of KBL gekregen.

  Met ballonnen werd het Trajectum -College nu echt losgelaten.

   

  Lees verder
 • Beste geslaagden en herkansers van het 2e tijdvak,
 • Een aantal van jullie weten al dat jullie zijn geslaagd en voor een aantal is het nog spannend. Woensdag komt de uitslag voor de herkansers. Jullie zullen allemaal worden gebeld door jullie mentor of jullie als nog geslaagd zijn. Voor de geslaagden is er donderdag een diploma-uitreiking.

  Lees verder
 • Examen en aanvang laatste periode van dit schooljaar
 • In deze periode van het jaar kijken we vooruit naar het nieuwe schooljaar, maar zijn we ook met elkaar druk bezig om dit school-jaar goed af te sluiten. De aanmeldingen voor het 1e leerjaar zijn inmiddels allemaal binnen en daarnaast zijn de 4e jaars begonnen met hun examen. Spannend dus!
  Na de meivakantie zijn er weer rapportgesprekken en gaan we de laatste periode in. Ik wens u en uw kind een prettige meivakantie toe.

  Met vriendelijke groet,
  Kees Jan Vreeker
  Directeur

  Lees verder
 • Bericht van het bestuur van NUOVO
 •  Aan alle medewerkers, ouders en leerlingen,

  Utrecht, 21 maart 2014

  Het bestuur van NUOVO keurt de wijze waarop de heer Wilders zich heeft uitgelaten over Marokkanen, af. Op onze openbare scholen is iedereen welkom, ongeacht cultuur, levensbeschouwing en geaardheid. Als openbare scholen en vanuit onze humanistische visie (zelf denken, samen leven) willen we mensen insluiten en niet buitensluiten.

  Lees verder
 • Nieuwbrief Februari
 •  
  Geachte ouders,

  De afgelopen periode stond Trajectum College prachtig in de schijnwerpers. Er waren veel bezoekers op onze open dagen en we kregen van mogelijke toekomstige leerlingen veel positieve reacties terug. Na de krokusvakantie start een laatste en spannende periode voor de 4e jaars. De laatste cijfers van het schoolexamen moeten worden gehaald en dat brengt vaak gezonde spanning met zich mee.

  Lees verder
 • Geslaagde open avond
 •  

  Op 4 februari hield het Trajectum College een open avond. De school stond binnen en buiten mooi in de schijnwerpers.

  Het was een druk bezochte avond. Leerlingen en docenten lieten de school zien.

  Lees verder
 • Geslaagd Open Huis
 • Op zaterdagochtend 18 januari jl. hield het Trajectum College Open Huis, gericht op nieuwe leerlingen. Het was bijzonder druk, maar ons hele team stond paraat om Trajectum te presenteren als een aantrekkelijke VMBO-school voor kinderen uit Overvecht en daarbuiten. Het was voor de achtstegroepers heel leuk om zelf de prettige sfeer te ervaren.

   

  Lees verder
 • Open Dag op 18 januari
 •  

  Het Trajectum College organiseert op zaterdag 18 januari een Open Dag, gericht op nieuwe leerlingen. Deze Open Dag is bestemd voor ouders en leerlingen van groep 8. Het Trajectum College presenteert zich als een aantrekkelijke VMBO-school voor kinderen uit Overvecht en daarbuiten. Leerlingen, leraren en directie vinden het erg leuk om belangstellenden in de school te ontvangen. Bezoekers kunnen dan zelf de prettige sfeer en het gedegen onderwijs ervaren.

  Lees verder
 • Welkom op Trajectum college
 • Na de kerstvakantie start er altijd een leuke periode, waarin veel toekomstige leerlingen onze school gaan bezoeken. Vanuit het Trajectum College bezoeken wij altijd de basisscholen. We spreken dan de leerlingen en hun resultaten door met de meester of juf uit groep 8. Daarnaast is het de periode van de open dagen.

  Lees verder
 • Trajectum college zet in op kwaliteit!
 •  
   

  Geachte ouders,

  Dit is de 2e nieuwsbrief met allerlei zaken, die in de school gebeuren. U vindt ook de kalender voor de komende periode.

  Inmiddels staat de kerstvakantie weer voor de deur. Onze leer-lingen zijn allen gestart met de 2e periode. Goed om te zien dat velen van u op de rapport/portfoliobesprekingen zijn geweest. Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de resultaten van uw kind. Een goed contact met de mentor vinden wij daarin belangrijk.

  Ik wens u langs deze weg , fijne feestdagen toe en een goede start van 2014.

  Dhr. K.J. Vreeker

  Directeur

  Lees verder
 • Werkbezoek van onderwijswethouder
 •  

  Wethouder Jeroen Kreijkamp bezocht op maandag 25 november het Trajectum College. Hij kon letterlijk een kijkje in de keuken nemen op de horeca-afdeling en bijpraten met directeur Kees-Jan Vreeker. Op professionele wijze kreeg hij een kopje koffie met cake geserveerd.

  Lees verder
 • Nieuwe schoolgids
 • De schoolgids is vernieuwd. U vindt de nieuwe gids voor het schooljaar 2013 – 2014 op deze website. Klik hier om bij de schoolgids te komen.

  Heldere indeling
  We hebben de schoolgids ingedeeld in 10 overzichtelijke hoofdstukken. Dat maakt het makkelijker om de informatie te vinden die u zoekt. De schoolgids blijft het hele schooljaar geldig. Actuele informatie zetten we regelmatig op de website.

  Lees verder
 • Wie zijn er geslaagd? Hoera!
 • Examen doen is al spannend genoeg. Maar dan de uitslagen nog. Daar heb je geduld voor nodig.
  Gelukkig is het nu bekend! Hiep hiep hoera voor al onze leerlingen die zijn geslaagd:
   

  TL
  Hajar Boutachkourt, Amila Ait Ichou, Mohamed Azzamouri, Hasret Ata, Kübra Kara, Faissal Challaoui, Niels Van Zwol, Houssaïn Ait Ichou, Zohra El Arbaji, Engin Öter, Ibtissam Amrioui, Alisha Hendrikson, Anouska Kalloe, Youssra Seddik, Nasteha Weheleye, Jihane Bassir, Oualid Guarmat

  KBL
  Asuman Saltürk, Chaima Nosairi, Yonca Dogan, Hafsa Fari, Houda Tahkachat, Narjiss Benkina, Nasuh Özkaya, Cihan Sogutlu, Funda Sögütlü, Mohamed Abdelli, Murat Söner, Nadia Jouhri, Omar Mokhtar, Sabri Al Halhali
   

  Lees verder
 • Wedstrijdavontuur horeca
 • Op 18 en 19 maart hebben onze horecaleerlingen alles uit de kast gehaald tijdens de landelijke vakwedstrijd op de middelbare hotelschool in Leeuwarden. Wij mochten als vmbo-school de provincie Utrecht vertegenwoordigen, een hele eer! Hoe pak je dat aan en hoe breng je het er goed van af?

  Lees verder
 • Onze website is vernieuwd!
 • Jullie hebben het vast al gemerkt. De website is veranderd! Daar hebben we hard aan gewerkt. De teamleiders, de directeur, verschillende docenten en mensen die verstand hebben van websites. Anneke Delissen heeft alles op de site geplaatst. Wat vind je ervan?

  Lees verder
 • Rookmeldersproject van de Wissel
 • Wil jij graag betere stageplaatsen?
  Stem dan nu op het Rookmeldersproject van de Wissel en help jezelf en je medestudenten.

  Lees verder
 • Leerlingen techniek winnen prijs voor meest creatieve projecten
 •  

  In 2011 bestaat de Universiteit van Utrecht 375 jaar.


  In dat kader werd er een wedstrijd uitgeschreven voor de leerlingen van Utrecht.
  De basisschool leerlingen maakten boten die op zonne-energie varen.
  De leerlingen van het VO werden uitgedaagd een project te maken dat door zonne-energie word aangedreven.

  Lees verder
 • Koks Trajectum college meest schoon van Nederland.
 •  

  Ondanks een druk schooljaar door examens en de fusie van school is het Thom, Conner en Koen toch gelukt om de prijs voor het beste HACCP koksteam van Nederland binnen te slepen. De landelijke vakwedstrijden vonden donderdag 31 maart plaats op het ROC van Almelo.

  Lees verder
Trajectum EWall