Het Trajectum-College is een kleinschalige openbare vmbo-school met 550 leerlingen en 50 docenten. Wij vallen onder het schoolbestuur van Nuovo in Utrecht. Klik hier voor de vacatures bij Nuovo

Trajectum-College: iets voor jou?

Het Trajectum College is een kleinschalige openbare vmbo-school. We stimuleren de leerlingen om een actieve houding aan te nemen door onder andere het samenwerken met mensen in de wijk en in de stad, de theorie op school te verbinden met de praktijk daarbuiten, vreedzaam contact te leggen met mensen buiten de school en verbinding te leggen tussen verschillende culturen.
Binnen het Trajectum College wordt gewerkt met verticaal ingedeelde teams van docenten, die verantwoordelijk zijn voor de invoering van het onderwijs aan en begeleiding van leerjaar 1 tot en met 4 van respectievelijk de BBL- en de KBL/TL- groepen.
De uitvoering van het primaire proces betreft de realisatie van de onderwijsdoelen en de programmering, het bieden van programma’s aan leerlingen, het organiseren en begeleiden van het leer- en ontwikkelingsproces van leerlingen en het voorbereiden op en afnemen van toetsen en examens. Daarbij baseren de teams zich op de doorlopende leerlijnen binnen de vakwerkplannen van de vakwerkgroepen

Open sollicitatie

Wil je graag bij ons werken, maar staat de gewenste vacature er niet bij of zijn er nu geen vacatures? Stuur een mail met je CV naar info@trajectum-college.nl Wij laten je in elk geval weten of we je mogelijk in de toekomst zullen benaderen. Andere vacatures zijn te vinden via Meesterbaan