Het Trajectum College staat al jaren bekend als een Vreedzame School.

We gebruiken deze methode om onze leerlingen op te leiden tot democratische burgers.

Door het concept van de Vreedzame School gaan leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor de klas en de school, maar ook voor de wijk. Ook leren zij op democratische wijze besluiten te nemen. Ze lossen conflicten samen op en geven elkaar constructieve kritiek. Ook werken we aan het welbevinden van onszelf en anderen en staan open voor verschillen tussen mensen. De leerlingen, alle werknemers én de ouders samen vormen de Vreedzame School.

Bekijk alle foto's