Over Trajectum College

Het Trajectum College is een openbare vmbo-school. We bieden vmbo-onderwijs in de volle breedte: naast de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) en kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) bieden wij ook de theoretische leerweg aan (tl).

We doen er elke dag alles aan om onze leerlingen te laten groeien. Daarbij sturen we niet alleen op cijfers, maar ook op ontwikkeling van talent en sociale vaardigheden. Daarom kiezen we voor maatwerk. Wij hebben zelfs ons eigen praktijkgerichte vak: Mijn Traject.

We zijn heel persoonlijk, we bieden een veilige haven en elke leerling staat bij ons centraal. Daardoor raken ze gemotiveerd, krijgen ze zelfvertrouwen en worden ze eigenaar van hun ontwikkeling.

We stimuleren elkaar om een actieve leerhouding aan te nemen door onder andere het samenwerken met mensen in de wijk en in de stad, maar ook door verbindingen te leggen tussen verschillende culturen.

Op deze manier zijn onze leerlingen straks in staat om een stevige plek in de maatschappij te verwerven.

Bij ons word je gezien!

Bekijk alle foto's