agenda

In elk schooljaar zijn er vakanties, toetsweken, bufferweken en andere belangrijke gebeurtenissen.

Vakantierooster 2017 - 2018

  • Offerfeest, lesvrije dag (leerlingen vrij)1 september 2017                                   
  • Herfstvakantie 16 oktober 2017 – 22 oktober 2017       
  • Kerstvakantie 25 december 2017 – 7 januari 2018       
  • Lesvrije dag (leerlingen vrij) 8 januari 2018                                   
  • Voorjaarsvakantie 26 februari 2018 – 4 maart 2018               
  • 2e paasdag, vrij 2 april 2018                                              
  • Meivakantie 27 april 2018 – 13 mei 2018           
  • 2e pinksterdag, vrij 21 mei 2018                                         
  • Zomervakantie 16 juli 2018 – 26 augustus 2018