Trajectum College gesloten

Vandaag is door de regering bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland vanaf morgen sluiten t/m 6 april, om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor onze school en alle andere scholen van NUOVO Scholengroep.

We realiseren ons daarbij dat het sluiten van scholen een enorme impact heeft.

Nu onze schoolgebouwen zijn gesloten, werken we hard aan het voortzetten van het onderwijs op afstand. We gaan onze leerlingen via digitale middelen en/of huiswerkopdrachten zoveel mogelijk thuis laten werken. Dat wordt even omschakelen, maar we hebben inmiddels diverse technische middelen om ons onderwijs (gedeeltelijk) online te laten plaatsvinden. Wij zijn dit op dit moment aan het voorbereiden. We verwachten hier maandag 16 maart aan het einde van de dag nadere informatie over te kunnen geven.

Alle leerlingen blijven dus thuis, in ieder geval de komende drie weken. We hebben daarbij extra aandacht voor leerlingen die dit jaar examen doen. Dat betekent dat de komende toetsweek voor de leerjaren 3 en 4 verplaatst moet worden. U krijgt daarover nader bericht. Ons uitgangspunt blijft dat leerlingen optimaal op het examen voorbereid worden. Vooralsnog gaan we ervan uit dat er in de planning van de examens geen wijziging komt. In de persconferentie van de ministers Slob en Bruins van vandaag is gemeld dat het Ministerie van OCW in de loop van de komende week met nadere informatie komt over hoe om te gaan met examenleerlingen.

We weten dat veel leerlingen boeken in hun kluisje bewaren. Die hebben ze nodig om thuis aan school te kunnen werken. Op dinsdag 17 maart zullen we gelegenheid bieden aan de leerlingen om hun spullen uit hun kluisje te halen. Uw zoon/dochter krijgt bericht op welk tijdstip hij/zij de spullen uit het kluisje kan halen.

Kinderen van ouders die werken in specifieke sectoren, kunnen een beroep doen op ondersteuning bij de opvang. Wij onderzoeken momenteel de exacte invulling daarvan. Komt u in aanmerking voor deze regeling, neem dan rechtstreeks contact op met de schoolleiding via info@trajectum-college.nl

De komende dagen volgen verdere updates over de schoolsluiting en het afstandsonderwijs. We zullen deze via mail en onze website van school communiceren. Specifieke vragen zijn altijd welkom bij de schoolleiding, mail daarvoor rechtstreeks met info@trajectum-college.nl

Met vriendelijke groeten, mede namens
Leon de Wit en Jonne Gaemers (College van Bestuur)


Maurits Depla
Directeur


Ook interessant

Zie pagina PTA / Reglement Overgangsnorm leerjaar 1, leerjaar 2 en leerjaar 3 We hanteren de overgangsnormen zoals beschreven op de website. Als de resultaten van de leerling afwijken van deze norm, wordt deze leerling besproken en wordt er een individueel plan opgesteld. De behoefte van de leerling is hierbij...

Lees verder

Ben je helaas uitgeloot voor havo bij de school van je eerste keuze? Misschien had je nog niet aan ons gedacht. Op het Trajectum College kan je de havo op maat doen.

Lees verder

In de persconferentie van afgelopen dinsdagavond is bevestigd dat onze school vanaf 1 maart weer wat meer fysieke lessen mag gaan verzorgen. Volgens de instructies van het Ministerie kunnen alle leerlingen na deze voorjaarsvakantie tenminste weer één dag per week naar school komen.

Lees verder