INFORMATIE AVOND 3e LEERJAAR OP HET TRAJECTUM COLLEGE 19 September 2022

Succesvolle (Ouder-) Informatie avonden

Wilt u weten waar uw zoon of dochter in het nieuwe leerjaar mee te maken krijgt? Kom dan naar onze informatie avond waarin u verteld wordt waar hij/zij dit schooljaar mee te maken krijgt.

Op 12,13, 19 en 20 september jongstleden zijn er (Ouder-) Informatie avonden georganiseerd om ouders/verzorgers te informeren waar hun kind in het nieuwe schooljaar mee te maken krijgen.

Met grote tevredenheid kijken wij terug op 4 succesvolle avonden waar veel ouders/verzorgers aanwezig waren en blijk gaven van een grote interesse in kind.

Het welbevinden van uw kind wordt niet alleen door de leerling zelf maar ook door de samenwerking tussen leerling/kind, ouder en school gecreëerd,. Het is daarom waarom wij zoveel belang hechten aan een grote ouderbetrokkenheid.

Kon u helaas  de informatie avond van het leerjaar van uw zoon/dochter dit maal niet bijwonen, vraag dan aan de mentor of u een gedeelte van de informatie kunt krijgen. 

Probeer er de volgende keer er dan wel bij te zijn.Ook interessant

Volgend jaar moet je als leerling uit groep 8 van de basisschool een keuze maken voor een middelbare school. Als je VMBO wilt gaan doen kom dan bij ons op het Trajectum College een kijkje nemen. Op zaterdag 28 januari houden wij een Open Dag en kan je van alles...

Lees verder

Fijn nieuws: de VMBO-MBO Bustour 2022 gaat door! Mocht je je al aangemeld hebben, super leuk! Als je je nog niet aangemeld hebt en toch mee wilt, meld je dan z.s.m. aan. Via deze link ben je verzekerd van een plekje in de bus : https://www.sterkvo.nl/aanmelden-vmbo-mbo%20bustour-11-oktober-2022/

Lees verder