Start schooljaar 2017-2018

Geachte ouders, beste leerlingen,

Het einde van de vakantie is bijna in zicht en dat betekent dat wij ons weer gaan voorbereiden op het nieuwe schooljaar.

Voor alle leerlingen start het schooljaar op woensdag 23 augustus 2017.
Eerstejaars klassen: Op woensdag verwachten wij Klas 1 om 8.30 uur (tot 12.10 uur) op school. Er is een centrale ontvangst in de aula door de teamleiders en mentoren.

Let op: op de lijst met benodigdheden staat nog niet vermeld dat de 1e jaars leerlingen (maar ook de 2e en 3e jaarsleerlingen) een 4-rings ordner mee moeten nemen voor het vak MTR. Kunt u dit nog toevoegen aan de lijst benodigdheden alstublieft?!

De klassen 2, 3 en 4 verwachten we om 9.00 uur op school. Voor hen is er geen centrale ontvangst. De klassenindeling zal in de aula hangen en de leerlingen mogen direct door naar hun mentorklas.

Het introductieprogramma duurt 2 dagen. Tijdens deze dagen maken de leerlingen kennis met de mentor, de medeleerlingen en zullen er afspraken gemaakt worden voor het nieuwe schooljaar. Ook worden er een aantal teamvormende activiteiten gedaan.

Op vrijdag vinden de eerste ‘echte’ lessen plaats.

Denkt u er nog aan dat op dinsdag 29 augustus het eerste ouder-kind-mentorgesprek staat gepland! De mentor maakt nog een afspraak met u over het tijdstip.

Veel leerlingen hebben inmiddels hun boekenpakket al besteld, echter enkelen nog niet. Om het schooljaar goed te kunnen starten is het van belang dat iedere leerling zijn/haar boekenpakket besteld heeft. Als dit nog niet is gedaan, moet dat op zeer korte termijn gebeuren bij de firma Iddink via: www.iddink.nl. De schoolcode die ingevuld moet worden om te kunnen bestellen is: SHC7YDYG

We wensen iedereen een prettige start van het schooljaar toe en hopen jullie te zien op woensdag 23 augustus.

Met vriendelijke groet,
Bianca Kamerbeek, teamleider KBL
Petra de Man, teamleider BBL