Mijn Traject: voorbereiding op doorstroming

De ambitie van Trajectum College is om onze leerlingen goed onderwijs te bieden. Daarbij is het belangrijk dat je goed bent voorbereid op de overstap naar het vervolgonderwijs. Je vindt dan makkelijker je plek in de samenleving en je weet jouw leven een zinvolle invulling te geven. We willen het beste uit ieder kind halen en helpen persoonlijke talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Bij Trajectum College starten alle eerstejaars daarom het komende schooljaar met Mijn Traject. Dat zijn praktijkgerichte lessen die je 10 uur in de week volgt. Tijdens Mijn Traject-uren ben je “iets aan het maken”, waarbij je (theorie)vakken als Nederlands, Wiskunde, Maatschappijleer of een ander vak nodig hebt tot iets moois te komen.

In Mijn Traject ben je vooral zelf verantwoordelijk voor je leren: je onderzoekt waarom je de opdracht gaat maken, weet dan welke spullen je daarvoor nodig hebt en je organiseert deze ook zelf en: aan de slag!Natuurlijk kom je problementegen die je niet verwacht had... En dan lossen we die op! Het liefst zelf (want dat zou het leerzaamst zijn), of anders met iemand die weet wat je nodig hebt om je doel te behalen. Hierbij word je begeleid door het team docenten van Mijn Traject en natuurlijk je mentor. Want samenwerken kun je niet alleen! Wij leren je samen te werken met andere leerlingen, met docenten, ouders en met klanten. Je houdt daarbij rekening met de verschillen in mensen en verschillende culturen.

Klik hier voor meer informatie over Mijn Traject en het eindexamenprogramma.